המעונות של מעלות

הכי קרוב לבית הכי קרוב ללב

תינוק משחק

לרשת מעלות מפעלי חינוך וחברה מספר סניפים ברחבי הארץ המפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
לכל מערך המעונות פיקוח והדרכה פדגוגיים באופן שוטף תוך דגש על התייחסות אישית לכל ילד והתפתחותו.

המעונות שלנו הם הבית לצמיחה ולהתקדמות ואנו שמים את ילדיכם בראש ה – מעלות!

סמלים-לדף-מעונות

שכר הלימוד בקביעת עפי טבליות שמפרסם משרד העבודה והרווחה ומתעדכן מידי שנה. (לטבלת הדרגות לשנת 2023 – תשפ"ד לחץ כאן )

המעונות פועלים עפ"י לוח חופשות של משרד החינוך "האגף לחינוך הרך"

ללוח חופשות כללי לחץ

לוח חופשות חרדי לחץ

רשימת המעונות שלנו:

מעון רחובות

מעון מעלות רחובות – הרא'ה

סמל מעון 41202
מנהלת המעון: גב' דינה פריימן וגב' כוכבה דורון
כתובת: מבנה כיתות בוגרים – הרא"ה 12 רחובות
מבנה כיתות פעוטות – הרא"ה 16 רחובות
מבנה כיתות תינוקות – מנוחה ונחלה 17 רחובות

שכר הלימוד בקביעת עפ"י טבליות שמפרסם משרד העבודה והרווחה ומתעדכן מידי שנה. (לטבלת הדרגות לשנת 2023 – תשפ"ד לחץ כאן )