מעון מעלות יבנה- שיר

סמל מעון שיר 100175

בכל מעון מופעלות ארבע כיתות: 2 כיתות תינוקיה, פעוטות ובוגרים. לכל כיתה חצר נפרדת גדולה ומרווחת.

החלוקה לכיתות המאפשרת לפי גיל הילד ובהתאם לתפוסה המאושרת על ידי משרד העבודה והרווחה.

במעונות יש חדרי גימבורי מפוארים ומטבחים בהם מתבשלות יום יום ארוחות מזינות ומגוונות.

גב' קרן ורון
מנהלת המעונות

פרטי המעון:

שעות פעילות: