מעון מעלות קיבוץ חפץ חיים

סמל מעון 70318

גב' נאוה עמרני
מנהלת המעון

פרטי המעון:

שעות פעילות: