מעון מעלות קיבוץ חפץ חיים

סמל מעון 70318

גב' רחלי פרץ
מנהלת המעון

פרטי המעון:

שעות פעילות: