מעון מעלות ניר גלים

סמל מעון 41149

במעון מופעלות שלוש כיתות: תינוקות, פעוטות ובוגרים ולכל כיתה חצר נפרדת גדולה ומרווחת.

החלוקה לכיתות מתבצעת בהתאם לגיל הילד ובהתאם לתפוסה המאושרת על ידי משרד העבודה והרווחה.

במעון קיימים שני חדרי ג'ימבורי מפוארים ומטבח בו מתבשלות יום יום ארוחות מזינות ומגוונות.

גב' נחמה פלדמן
מנהלת המעון

פרטי המעון:

שעות פעילות: