מעון מעלות אחיסמך

סמל מעון 75648

אייקון אישה
גב' מיכל זמלמן
מנהלת המעון

פרטי המעון:

שעות פעילות: